درباره داوود شریفی

شفاف باشید، متفاوت باشید

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی